KRITERIA PEMOHON

pinjaman-peribadi-koperasi-1

Apakah kriteria yang melayakkan anda untuk memohon dengan kami?

UI_3_-20-512 Kakitangan kerajaan

UI_3_-20-512 Berkhidmat sekurang-kurangnya dalam 6 bulan

UI_3_-20-512 Berumur dari 18 hingga 60 tahun

UI_3_-20-512 Gaji dibayar melalui Biro Angkasa

UI_3_-20-512 Mesti memiliki AG payslip/penyata gaji kakitangan kerajaan

DOKUMEN-DOKUMEN PENTING UNTUK MEMOHON

UI_3_-20-512 Borang permohonan pinjaman (untuk diisi)

UI_3_-20-512 Kad pengenalan ( Depan dan belakang)

UI_3_-20-512 Penyata gaji ( 3 bulan terbaru)

UI_3_-20-512 Surat pengesahan atau surat perlantikan

UI_3_-20-512 Surat opsyen ( > 44 thn)

UI_3_-20-512 Bil-bil utility